Hoe werkt Recupel?

Wat doet Recupel?

Recupel heeft drie grote taken: 

  • We organiseren en financieren de inzameling en verwerking van gebruikte elektro en lampen. 
  • We maken consumenten en bedrijven ervan bewust dat herstellen, hergebruiken en recycleren van elektro belangrijk is. 
  • We informeren over de meerwaarde van de circulaire economie.

Financiering

Je kent vast wel de ‘Recupel-bijdrage’. Als je een elektrotoestel koopt, staat die op je factuur. Ieder Recupel-lid (producenten en invoerders) moet deze milieubijdrage doorstorten aan Recupel. Wat gebeurt ermee? Met deze bijdrage financiert Recupel zijn activiteiten. 

  • De inzameling van elektro en lampen via winkels en recyclageparken
  • Het transport, het sorteren en recycleren 
  • Steun aan de kringloopwinkels voor hun hergebruik- en herstellingsactiviteiten 
  • Voorlichtingscampagnes om iedereen aan te zetten om zoveel mogelijk in te zamelen

Coördinatie

Recupel zorgt ervoor dat alles zo vlot mogelijk verloopt: van inzamelen tot recycleren, en van apparaten herstellen tot ze hergebruiken. Hierbij zijn veel partners betrokken. We kiezen hen op basis van hun technische kwaliteiten, efficiëntie en kostprijs. Recupel werkt alleen met recyclers die door de overheid erkend zijn en aan de strengste normen voldoen. Alles moet immers veilig, correct en milieuvriendelijk gebeuren. 

Recupel waakt erover dat dit steeds met de nieuwste en efficiëntste recyclagetechnologieën gebeurt. Daardoor kunnen we zoveel mogelijk materialen recycleren, én met de grootste winst voor het milieu. Elk jaar rapporteert Recupel in detail aan de overheden of de voorgeschreven recyclageresultaten behaald zijn en of de juiste processen gevolgd zijn.

Service voor onze 4.000 leden

Breng je als producent of invoerder lampen of elektro op de Belgische markt? Dan ben je wettelijk verplicht om deze gebruikte toestellen of lampen in te zamelen en te laten verwerken. Recupel informeert je als lid over deze en andere verplichtingen. Maar je kunt ook op onze concrete steun rekenen. De rapportering aan de gewestelijke overheden is zo’n voorbeeld. Recupel heeft een gebruiksvriendelijk systeem waarmee je alle toestellen aanmeldt die op je markt brengt. Maar je moet ook de toestellen rapporteren die na gebruik worden ingezameld en bijvoorbeeld via export naar het buitenland gaan. Recupel biedt deze ledenservice aan via het WEEE-report.

Sensibilisering en bewustmaking

We zamelen in ons land al veel in maar alles kan natuurlijk beter. In België liggen er bijvoorbeeld 49 miljoen toestellen ongebruikt in huis. Daarom lanceert Recupel regelmatig communicatiecampagnes om iedereen enthousiast te maken om hun ongebruikte apparaten in te leveren voor hergebruik of recyclage.  

Een greep uit de campagnes, initiatieven en nieuwigheden van de voorbije jaren:

Campagnes en inzamelacties

Hoe kan je met Recupel samenwerken?

We werken samen met een breed netwerk van leden en partners. Hoe kan je met ons samenwerken en je steentje bij dragen aan een meer circulaire wereld?

Dit lees je hier

Hergebruik & herstel

Waarom je elektro wegdoen, als je die nog eenvoudig en goedkoop kan laten herstellen? Repair&Share heeft een missie die we alleen maar kunnen toejuichen.

Meer lezen over Repair&Share

Café Recupel

Zien we jou binnenkort in Café Recupel? Zeker doen! Want wat is er leuker dan met een groep vrienden, familie of buren iets goed doen voor het milieu en er nog een traktatie voor krijgen ook?

Ontdek Café Recupel